2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimi sırasında risk altındaki çocuklar ve aileleri ile ilgili toplumsal duyarlılık projelerinde çalıştı. Lisans eğitiminin ardından “Avrupa’da Okul Çocukları Ruh Sağlığı (The School Children Mental Health in Europe)” projesinde okul araştırmacısı olarak anne ve çocukları ile çalıştı.

Yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamladı. 2011-2012 yılları arasında New York Eyalet Üniversitesi Binghamtom kampusunde klinik psikoloji doktora programında misafir öğrenci olarak eğitim alarak Duygudurum Bozuklukları laboratuvarında Prof. Dr. Brandon Gibb’in süpervizörlüğünde araştırmacı olarak yer aldı. Bu üniversitede Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitim ve süpervizyonlarına katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde Doktora programını başarıyla tamamlayarak klinik psikoloji alanında “Dr.”  ünvanını aldı. Doktora eğitimi sırasında aldığı uygulamalı yetişkin, ergen ve grup psikoterapisi eğitiminin ardından bir yıl boyunca yüksek lisans öğrencilerine psikoterapi süpervizyonu verdi. Bunun yanında, Kadın Dayanışma Vakfı gönüllü psikolog ağının bir üyesi olarak şiddete uğramış kadınlara psikolojik destek sağladı. Mesleki gelişimini desteklemek amacıyla Kendilik Psikolojisi, Krize Müdahale, Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Bağımlılık gibi konularda çok sayıda eğitime katıldı.

Eş zamanlı olarak akademik kariyerine devam ederek, 2013-2017 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Çok sayıda uluslararası kongrede konuşmacı olarak yer aldı, makaleleri ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı.

Mesleki yaşamına araştırmacı ve yetişkin/ergen psikoterapisti olarak devam etmektedir.