İçeriğe geç

Ezgi Tuna kimdir?

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Eğitimi sırasında risk altındaki ergenler ve ailelerine yönelik toplumsal projelerde çalıştı. Mezuniyetinin ardından bilişsel-davranışçı terapi eğitimi ve süpervizyonu aldı. Uluslararası bir proje olan Avrupa Okul Çocukları Ruh Sağlığı Projesi ‘nin (School Children Mental Health in Europe) İstanbul ayağında okul araştırmacısı olarak yer alarak okullarda anne ve çocuklarıyla çalıştı.

Yüksek lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamladı. Stajlarını Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi ve Ankara Üniversitesi Hastanesi’nde yaptı. 2011-2012 yılları arasında New York Eyalet Üniversitesi Binghamtom kampusunde klinik psikoloji doktora programında misafir öğrenci olarak eğitim alarak Duygudurum Bozuklukları laboratuvarında Prof. Dr. Brandon Gibb’in süpervizörlüğünde araştırmacı olarak yer çalıştı. Bu üniversitede Bilişsel Davranışçı Psikoterapi eğitim ve süpervizyonlarına katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde Doktora programını başarıyla tamamlayarak klinik psikoloji alanında “Dr.”  ünvanını aldı.  Doktora eğitimi sırasında uygulamalı yetişkin, ergen ve grup psikoterapisi eğitimi alarak Ayna Klinik Psikoloji Ünitesi’nde grup ve bireysel danışan takibi yaptı. Ardından bir yıl boyunca yüksek lisans öğrencilerine psikoterapi süpervizyonu verdi. Bunun yanında, Kadın Dayanışma Vakfı gönüllü psikolog ağının bir üyesi olarak şiddete uğramış kadınlarla çalıştı. Mesleki gelişimini desteklemek amacıyla Kendilik Psikolojisi, Krize Müdahale, Motivasyonel Görüşme Teknikleri, Bağımlılık gibi konularda çok sayıda eğitime katıldı.

Eş zamanlı olarak akademik kariyerine devam ederek, 2013-2017 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2017  Eylül ayında Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü kadrosuna dahil oldu.

Çok sayıda uluslararası kongrede konuşmacı olarak yer aldı, makaleleri ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlandı.

Mesleki yaşamına akademisyen, araştırmacı ve yetişkin/ergen psikoterapisti olarak devam etmektedir.