Dr. Ezgi Tuna

Ben Ezgi Tuna.

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldum.  Lisans yıllarımda, çeşitli projelerde ergenler ve aileleriyle madde bağımlılığını önleme ve sağlıklı cinsel gelişim konularında çalıştım.

Klinik Psikoloji alanında uzmanlığımı 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde aldım. Yüksek lisans tezimde düşünsel süreçler ve baş etme biçimlerinin alkol tüketimi ve yeme bozuklukları üzerindeki etkisini inceledim.

2011-2012 yıllarında New York Eyalet Üniversitesi Binghamton kampüsünde Duygudurum Bozuklukları Laboratuvarı’nda misafir öğrenci olarak depresyon üzerine yapılan araştırmalarda araştırma asistanlığı yaptım. Aynı üniversitede Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler ve klinik değerlendirme konularında dersler aldım.

Doktora eğitimim sırasında 200 saatin üzerinde süpervizyon altında görüşme yaptıktan sonra, yüksek lisans öğrencilerine psikoterapi süreçlerinde rehberlik ederek süpervizyon verdim. Doktora tezimde duygu düzenlemede güçlükler ve kendine zarar verme davranışı üzerine çalıştım.

Klinik Psikoloji alanındaki doktora derecemi 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde alarak alanımda “Dr. Psikolog” ünvanını kullanmaya hak kazandım.

2017 yılından bu yana, Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve Klinik Psikoloji, Duygular ve Sağlık Psikolojisi gibi birçok konuda ders vermekteyim.

Klinik psikoloji alanındaki tecrübemi hem öğrencilerim hem de danışanlarımla paylaştığım ve bir yandan da onların tecrübelerinden öğrenebildiğim için mutluyum.